Brugerundersøgelser

Hvor meget ved du egentlig om dine kunder eller om det marked, du befinder dig på? Ved du, hvilke holdninger der kendetegner din målgruppe, eller hvilke vaner kunderne har? Ved du, om din hjemmeside er overskuelig for brugeren?

Ryster du på hovedet til bare et af disse spørgsmål, vil du have gavn af en brugerundersøgelse. Den kan hjælpe dig med at blive relevant for dine kunder, og det kan ses på bundlinjen. Vi laver flere forskellige typer af undersøgelser til konkurrencedygtige priser.

Kundeanalyse

Hvor godt kender du dine kunder og hvor godt kender de dig? En kundeanalyse kan hjælpe dig med at forstå, hvem dine kunder er. 

Vi spørger dine kunder direkte, kvantitativt via spørgeskema eller kvalitativt via interviews, og bliver klogere på, hvad de mener om din virksomhed. Du får også indsigt i, hvem dine kunder er, hvad de ønsker og forventer. At forstå kundernes behov gør det nemmere at hjælpe dem, så du får en bedre forretning.

 

Kundeanalyse

         

UX-undersøgelse

UX-undersøgelse

En User Experience-undersøgelse gør dig klogere på, hvad kunderne synes om din hjemmeside, og hvor nem eller svær den er at bruge. Ved at afdække brugeroplevelsen af din hjemmeside og de brugernes forventninger, får du konstruktiv viden, som du kan bruge til at forbedre hjemmesiden og gøre den mere effektiv. Der kommer ofte aha-oplevelser ud af en UX-undersøgelse, som foregår kvalitativt ved at give testepersoner en række opgaver på din hjemmeside. De bliver filmet undervejs og interviewet efterfølgende.  

                         

Kendskabsanalyse

En kendskabsanalyse kan hjælpe dig med at fokusere markedsføringen, så du rammer så mange i målgruppen som muligt. I en kendskabsanalyse handler det om, hvor godt I kender jeres marked og hvor godt jeres marked kender jer. 

Analysen laves på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse.

Kendskabsanalyse

           

Fokusgruppeanalyse

Fokusgruppeanalyse

En fokusgruppe er en interviewform, hvor flere personer interviewes samtidig. 

Fokusgruppen kan f.eks. give dig indblik i din målgruppes holdninger, adfærd, vaner, motiver, forbrugsmønstre, beslutningsprocesser og vidensniveauer. Fokusgruppeanalysen er f.eks. god til at teste et nyt produkt, en service eller en kampagne inden lancering. Den er også god til at uddybe indsigter fra en kvantitativ kundeanalyse. 

Skal vi tage en snak om, hvordan din forretning kan få gavn af en brugerundersøgelse? Vi strikker individuelle løsninger sammen til meget konkurrencedygtige priser.

Kontakt os
Kontaktperson